JokaSafe Broschyr (finska / engelska)

JokaSafe Broschyr (engelsk)

TopGrip Broschyr

Produktens storlekskarta (engelska)

Produktens storlekskarta (engelska)

Mediefiler för återförsäljare

jokasafe mediafiles 2018

Mediefiler (Dropbox)

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU försäkran om överensstämmelse nr 1 (PDF)

EU försäkran om överensstämmelse nr 2 (PDF)

Videor på Youtube